MEDEDELING

Op 17 juli jl. is op 82-jarige leeftijd Mijndert Pon overleden.
Hij was koopman en gedreven ondernemer met een scherp oog voor nieuwe kansen. Wat hij aanpakte, werd ingekleurd door zijn markante enthousiaste persoonlijkheid, die ook zijn medewerkers zo inspireerde en motiveerde.

Mijndert Pon begon zijn loopbaan bij Continental. Na een stageperiode in Hannover kwam hij in 1951 terug naar Nederland waar hij aan de slag ging bij Continental Rubber B.V. in Amersfoort. Daar bleek al snel dat hij over een groot zakelijk instinct beschikte, want binnen enkele jaren na zijn aantreden was de bandenhandel zo groot geworden dat nieuwbouw noodzakelijk was.

In 1964 verliet Mijndert Pon Continental om zijn vader Ben Pon op te volgen als directeur van Pon’s Automobielhandel B.V. te Amersfoort. Ook hier wist hij weer groei te realiseren. Zo nam hij onder andere maatregelen om dealers te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering en nam hij het initiatief tot de nieuwbouw van een modern hoofdkantoor in Leusden. Onder zijn aanvoering werd ook het aantal auto-importeurschappen uitgebreid.

In 1972 richtte hij Pon Holdings B.V. op. Deze stap vormde het begin van verdere professionalisering van het bedrijf.

In 2000 trok Mijndert Pon zich terug als president-commissaris van Pon Holdings en nam hij afscheid van een concern dat onder zijn visie was uitgegroeid tot wereldbedrijf.

Het vertrek bij het familiebedrijf betekende dat Mijndert Pon zich vanaf dat moment volledig kon gaan richten op zijn activiteiten in Argentinië. Hij was daar al in 1992 begonnen met veeteelt, kort daarna gevolgd door fruitteelt en wijnbouw. En ook hier bleek de ondernemer Pon een neus te hebben voor de juiste zaken. Zijn Argentijnse activiteiten groeiden uit tot de huidige succesvolle, wereldwijd opererende Salentein-organisatie, waaraan hij nog dagelijks leiding gaf.

In 2010 nam Mijndert Pon de aandelen van Verbunt Wijnkopers over en gaf daarmee een nieuwe en belangrijke impuls aan ons bedrijf, dat zich verder kon ontwikkelen tot de huidige toonaangevende organisatie op de Nederlandse markt.

Zijn visie, lessen en inspiratie dragen we mee en zullen we doorgeven. Op die wijze zullen we zijn werk binnen Verbunt Wijnkopers voortzetten.

Directie en medewerkers Verbunt Wijnkopers.                     Initiatieven van Verbunt: